Thanh Trí - Tranh Chân Dung

01/11/20061:19 SA(Xem: 2636)
Thanh Trí - Tranh Chân Dung

Tranh Chân dung - PortraitThanhTri-MinhTam
Minh Tâm (Silence Color)
ThanhTri-tuhoa
Thanh Trí Tự Họa- Self portraitCopyright by Thanh Tri Nguyen
Home page http://www.art2all.net/index.html
Address email: thi-tranh@nguyendoan.com
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn