Trần Mộng Tú

04/07/201212:12 SA(Xem: 1613)
Trần Mộng Tú
Tiểu sử

TranMongTu
Sinh ngày 19.12.1943 tại Hà Đông Bắc Việt.
Lớn lên ở Hà Nội, Hải Phòng. Vào Sài Gòn năm 1954.
Định cư tại Washington USA từ 1975.
Khởi viết từ 1975.

Tác phẩm đã xuất bản :
· Thơ Trần Mộng Tú (Người Việt 1990)
· Câu Chuyện Của Lá Phong (truyên Thế kỷ 1994)
· Để Em Làm Gió (thơ Thế Kỷ 1996)
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn