Lâm Quang Kim Phượng

05/07/201212:12 SA(Xem: 2595)
Lâm Quang Kim Phượng
Tiểu sử

LamQuangKimPhuong
Học Quốc Gia Cao Đẳng Mỹ Thuật Gia Định (1967 - 1974)
Định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1975
Hiện cư ngụ tại vùng vịnh Cựu Kim Sơn
Sở thích: tranh trừu tượng
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn