Liên Hương

05/07/201212:12 SA(Xem: 2281)
Liên Hương
Tiểu sử

LienHuong1

Rời Việt Nam từ năm 1975
Lập gia đình và sống tại Canada từ năm 1988
Theo học hội họa tại Ottawa School of Art và University of Calgary
Sau đó cả gia đình (cùng chồng và hai con) sang Mỹ tìm đời sống mới.

nguồn: Mini News
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn