Trương Thị Thịnh

05/07/201212:12 SA(Xem: 2304)
Trương Thị Thịnh
Tiểu sử

truongthithinh
Họa sĩ. Tên thật Trương Thị Thịnh, sinh năm 1928 tại Huế. Chánh quán Bình Dương Nam Việt.
Năm 1954 theo học trường Quốc Gia Cao Đẳng Mỹ Thuật Sài Gòn.
Năm 1958 tốt nghiệp thủ khoa, khóa 1.
Giáo sư hội hội trường trung học Pétrus Ký Saigon từ 1959 đến 1962.
Chuyển qua làm giáo sư chuyên nghiệp Mỹ Thuật thuần túy của trường Quốc Gia Cao Đẳng Mỹ Thuật Sài Gòn và trường Đại Học Mỹ Thuật thành phố HCM từ 1964 đến 1980. Năm 1986 đến Washington DC Hoa Kỳ.
Năm 2002 nhận Certifica of recognition của tiểu bang California công nhận là người nghệ sĩ đã dùng toàn thời gian50 năm cho nghệ thuật hội họa.
Hiện Bà cùng gia đình định cư tại thành phố San Jose, miền Bắc California USA từ 1988.

Tác phẩm đã triển lãm:

Từ 1965 đến 1975: Triển lãm chung tại Úc, Pháp, Nhật , Đài Loan, Brazil, USA
và Triển lãm cá nhân tại: Sài Gòn, Huế, Hà Nội.
Năm 1991: Triển lãm cùng Hương Alaska, Trần Mạnh Ái tại Capital Hill Washington DC.
Năm 1993: Triển lãm cá nhân với chủ đề: “Ta Ở Đâu”, “Ta Là Ai” tại phòng triễn lãm Works San Jose.
Từ 1995 đến 1996: ‘An Ocean Apart” Smithsonian Institution Travelling Exhibition around the country USA.
Năm 2001: Triển lãm cá nhân “ Những Dòng Tư Tưởng’, “Stream of though” tại La Geleria Mexican Heritage Plaza, California
Năm 2003: Triển lãm chung “ Nhớ Ơn Thầy Lê Văn Đệ” cùng với các họa sĩ tại San Jose Radio do Tiếng Nước Tôi tổ chức.
Năm 2004: Triển lãm hội họa 4x4, gồm 4 họa sĩ tại Hoa Kỳ và 4 họa sĩ ở Việt Nam , do Hội Mỹ Thuật và Hội Bảo Tàng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tại Bảo Tàng Mỹ Thuật thành phố.
Năm 2005: Artists Reunion DANCHI art Gallery Westminster CA USA.

Phỏng vấn, các bài viết về nhân vật

truongthithinh__1_
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn