Nguyễn Thị Thảo An

03/07/201212:12 SA(Xem: 1421)
Nguyễn Thị Thảo An
Tiểu sử

NguyenThiThaoAn
Tên thật Nguyễn Thị Thảo An
Sinh ngày 03 tháng 2 năm 1959 tại Sài Gòn
Tốt nghiệp đại học sư phạm Sài Gòn
Định cư tại Hoa Kỳ năm 1982,
Theo học tại Kennesaw University năm 1988
Hiện định cư tại Kennesaw Georgia, USA
tác phẩm :
· Tuyển Tập (in chung với 4 tác giả khác)
· Bức Phù điêu Khắc Cạn (tập truyện, Văn Mới xuất bản 2001)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn