Nguyễn Thị Ngọc Lan

03/07/201212:12 SA(Xem: 1502)
Nguyễn Thị Ngọc Lan
Tiểu sử

NguyenThiNgocLan
sinh ngày 06 tháng 12 năm 1957 tại Huế.
vượt biển năm 1980,
hiện sống tại California Hoa Kỳ

tác phẩm :
· Một Chút Hạnh Phúc Nhỏ (1993)
· Trăng Đất Khách (chung với nhiều cây bút nữ)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn